Cụm thi đua Sở Nội vụ các tỉnh Bắc Trung Bộ tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Đăng ngày 18 - 07 - 2023
100%

Thực hiện chương trình công tác năm, ngày 14 tháng 7 năm 2023 tại Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa, Cụm thi đua Sở Nội vụ các tỉnh Bắc Trung Bộ đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Tham dự hội nghị có các đồng chí đại diện lãnh đạo sở, lãnh đạo văn phòng và cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng của các đơn vị thuộc Cụm thi đua Sở Nội vụ các tỉnh Bắc Trung Bộ, Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế - đơn vị Cụm trưởng và Sở Nội vụ Thanh Hóa - đơn vị Cụm phó đồng chủ trì Hội nghị.

Ông Phan Lương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế, đơn vị Cụm trưởng phát biểu khai mạc Hội nghị

Hội nghị đã nghe tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Những thành tích đạt được trong phong trào thi đua của Cụm trong 6 tháng đầu năm 2023 là đáng khích lệ; tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế cần khắc phục như: Việc triển khai thực hiện phong trào thi đua chưa nêu rõ kết quả nổi bật, cách làm hay để phổ biến cho các đơn vị trong cụm học tập kinh nghiệm; phong trào thi đua tuy đã được phát động nhưng hiệu quả của một số phong trào chưa cao, chưa thực sự tạo động lực, tác động mạnh mẽ đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát hiện và nhân rộng điển hình tiên tiến chưa đáp ứng yêu cầu. Công tác tuyên truyền các điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt chưa được thường xuyên, liên tục nên chưa tạo được động lực, sức lan tỏa lớn ở cơ quan, đơn vị.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Hội nghị thống nhất cao với những đánh giá về các mặt làm được và những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện phong trào thi đua trong thời gian qua; nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh phong trào thi đua trong 6 tháng cuối năm 2023. Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe các ý kiến phát biểu đầy tâm huyết, trách nhiệm của đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ các tỉnh trong Cụm.

Ông Bùi Huy Hùng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa, đơn vị Cụm phó phát biểu

Sáu tháng cuối năm 2023, các đơn vị thuộc Cụm thi đua Sở Nội vụ các tỉnh Bắc Trung Bộ tiếp tục hưởng ứng và đẩy mạnh các phong trào thi đua, gắn với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, gương mẫu, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả”. Tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hoá công sở, đạo đức công vụ; Chú trọng công tác cải cách hành chính; Tiếp tục phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến; Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của ngành Nội vụ nói riêng và sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nói chung./.

 

<

Tin mới nhất

Cụm thi đua Sở Nội vụ các tỉnh Bắc Trung Bộ tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai...(18/07/2023 4:24 CH)

Danh mục TTHC lĩnh vực Thi đua khen thưởng(11/02/2020 2:30 CH)

Quyết định công bố thủ tục hành chính đặc thù mới ban hành/bị bãi bỏ trong lĩnh vực Thi đua -...(02/12/2019 10:41 SA)

(27/10/2014 10:21 SA)

Lĩnh vự Thi đua - Khen thưởng(20/10/2014 10:39 CH)

Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
511 người đã bình chọn
1691 người đang online