100%

NHỮNG THÀNH TÍCH ĐÃ ĐƯỢC GHI NHẬN

Trong quá trình công tác, các thế hệ cán bộ, công chức của ngành đã được nhà nước tặng nhiều Huân chương, Huy chương trong hai cuộc kháng chiến, nhiều bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ và của Chủ tịch UBND tỉnh. Chỉ tính 10 năm gần đây, cán bộ, công chức, viên chức trong ngành đã được nhà nước ghi nhận thành tích qua các phần thưởng: 01 Huân chương Lao động Hạng nhất; 01 Huân chương Lao động Hạng 2; 15 cờ thi đua, 18 Bằng khen; 16 đồng chí đã được tặng thưởng Huân chương lao động các loại, 20 đồng chí được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen và nhiều đồng chí đã được, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Bộ Trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ, Trưởng Ban Thi đua, Khen thưởng Trung ương, Cục Trưởng Cục Văn thư Lưu trữ tặng Bằng khen.

Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
536 người đã bình chọn
°
1372 người đang online