https://phanhoi.thanhhoa.gov.vn/
https://www.75namngaybachovethamthanhhoa.vn/
 

 ThongTinVanBan

 
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
3965/QĐ-UBND 26/10/2023 Quyết định Về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ trong tỉnh Thanh Hóa
448/QĐ-BNV 23/06/2023 Ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động và cung cấp thông tin của Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ trên môi trường mạng
4023/VPCP-QHĐP 02/06/2023 Về việc giao nhiệm vụ các Bộ, ngành, địa phương sau Chương trình Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên năm 2023
13/2023/NĐ-CP 17/04/2023 Nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân
130/KH-TU 31/03/2023 Kế hoạch thực hiện Kết luận số 48-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030.
685/STTTT- BCVT 23/03/2023 Thông tin, hướng dẫn về các kênh chính thức của DN viễn thông trong quá trình chuẩn hóa thông tin thuê bao
2/2023/TT-BNV 23/03/2023 Thông tư quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ
814/QĐ-UBND 13/03/2023 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ trong tỉnh Thanh Hóa
64-HD/BTGTU 13/03/2023 Hướng dẫn tuyên truyền Hội nghị Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) "về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước"
544/STTTT-TTBCXB 10/03/2023 Hướng dẫn tổ chức các hoạt động nhân Ngày sách và Văn hóa đọc năm 2023 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
1 2 3 4 5 6    
Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
533 người đã bình chọn
°
4415 người đang online