100%

1. Ông: Trần Quốc Huy - Giám đốc Sở;

2.. Bà: Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Giám đốc Sở;

3. Ông: Bùi Huy Hùng - Phó Giám đốc Sở;

4. Ông: Nguyễn Giang Nam - Phó Giám đốc Sở.

 

 

Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
501 người đã bình chọn
116 người đang online