Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Sở Nội Vụ

Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
415/TB-HĐXTH 29/08/2018 Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế từ hạng IV lên hạng III năm 2018
1343/SNV-XDCQ&CTTN 28/08/2018 Triển khai thực hiện Thông tư số 08/2018/TT-BNV ngày 26/6/2018
607/BC-SNV 06/12/2017 báo cáo sơ kết 05 thực hiện Quy định 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư
604/Bc-SNV 04/12/2017 Tình hình kết quả công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2017
573/BC-SNV 20/11/2017 Báo cáo kết quả tình hình xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ năm 2017
572/BC-SNV 20/11/2017 Báo cáo kết quả kiểm điểm xử lý vi phạm trong quản lý đất đai tại xã Thạch Quảng, huyện Quảng Xương
570/BC-SNV 20/11/2017 Báo cáo kết quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2017
565/BC-SNV 17/11/2017 Báo cáo tình hình chỉ tiêu biên chế
564/BC-SNV 17/11/2017 Kết quả thẩm định, hồ sơ, đề án sáp nhập thành lập thôn, tổ dân phố các xã, thị trấn thuộc các huyện: Ha Trung, Hậu Lộc, Hoằng Hóa, Quảng Xương, Yên Định, Thọ Xuân và Cẩm Thủy
82/BC-TT 16/11/2017 Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017, phương hướng nhiệm vụ công tác thi đua năm 2018 của Thanh tra Sở Nội vụ
1684/SNV-XDCQ&CTTN 16/11/2017 Trả lời đơn ông Phạm Hữu Nghị
1249/SNv-TT 31/08/2017 Trả lời đơn tố cáo của bà Lê Thị Luật
593/SNV-QLCCVC 15/05/2017 Trả lời đơn đề nghị của ông Lê Bật Thành
101/KH-SNV 01/03/2017 Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2017
101/SNV-XDCQ 17/01/2017 Xin chủ trương đổi tên, sắp nhập thành thôn mới các xã Yên Ninh, Yên Thọ, Định Bình thuộc huyện Yên Định
1 2 3 4 5 6