HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI NGHỊ ĐỊNH SỐ 161/2018/NĐ-CP NGÀY 29/11/2018 CỦA CHÍNH PHỦ; THÔNG TƯ SỐ 03/2019/TT-BNV NGÀY 14/5/2019 CỦA BỘ NỘI VỤ; KẾ HOẠCH THI TUYỂN CÔNG CHỨC HÀNH CHÍNH VÀ KẾ HOẠCH THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN NĂM 2019

Đăng ngày 27 - 08 - 2019
100%

Sáng ngày 21/8/2019, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Thanh Hóa – Nhà khách 25B, Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ, Thông tư số 03/19/TT-BNV ngày 14/5/20189 của Bộ Nội vụ, Kế hoạch thi tuyển công chức hành chính và Kế hoạch thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên năm 2019. Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt – Phó Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì Hội nghị.

<

Tin mới nhất

Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2020(20/02/2020 2:33 CH)

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI NGHỊ ĐỊNH SỐ 161/2018/NĐ-CP NGÀY 29/11/2018 CỦA CHÍNH PHỦ; THÔNG TƯ SỐ...(27/08/2019 4:35 CH)

Quyết định ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành, quản lý và lưu trữ văn bản điện tử qua...(28/06/2019 9:39 SA)

Kế hoạch thực hiện công tác bình đẳng giới năm 2019 (08/03/2019 10:13 SA)

Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019(28/02/2019 10:09 SA)

Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong việc giửi quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá...(01/01/2019 4:04 CH)

Rà soát, đánh giá thực trạng đáp ứng tiêu chuẩn bồi dưỡng chức vụ lãnh đạo, quản lý của cán bộ,...(22/10/2018 5:34 CH)

XIN Ý KIẾN NHÂN DÂN VỀ ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG CÁC TẬP THỂ CÁ NHÂN CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC NĂM 2017(20/07/2018 1:28 CH)

Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
524 người đã bình chọn
°
627 người đang online