Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Sở Nội Vụ

https://phanhoi.thanhhoa.gov.vn/
https://www.75namngaybachovethamthanhhoa.vn/
 

 ThongTinVanBan

 
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
46-HD/BTGTU 27/06/2022 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022)
670-CV/TU 23/06/2022 Triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 12-TB/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
89/TB-UBND 20/06/2022 Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp chuyên đề của UBND tỉnh tháng 6 năm 2022
10-CĐ/TU 17/06/2022 Công điện của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh
164/KH-UBND 17/06/2022 Kế hoạch triển khai, thực hiện Thông tư số 124/2021/TT-BCA ngày 28/12/2021 của Bộ Công an quy định khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”
98/BC-UBND 17/06/2022 Kết quả thực hiện nhiệm vụ 06 tháng đầu năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022 ngành Nội vụ.
8567/UBND-KSTTHCNC 15/06/2022 Tăng cường các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tình trạng công dân bị lôi kéo, môi giới xuất cảnh sang Cămpuchia và lừa bán vào các cơ sở đánh bạc trực tuyến.
161/KH-UBND 15/06/2022 Kế hoạch triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2022
935/HĐPH-STP 09/06/2022 Hướng dẫn truyền thông chính sách
52-KH/BTGTU 02/06/2022 Kế hoạch tuyên truyền về "Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2022"
1 2 3 4 5 6