<

Tin mới nhất

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà: Quyết tâm thực hiện thành công phương châm hành động năm 2024 của...(06/02/2024 8:27 SA)

Quyết định phê duyệt Kế hoạch thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng,...(02/01/2024 10:16 SA)

Kết luận thanh tra việc thực hiện tiêu chuẩn chức danh theo Đề án vị trí việc làm đối với viên...(02/01/2024 10:14 SA)

Kế hoạch triển khai, thực hiện Nghị định số 61/2023/NĐ-CP ngày 16/8/2023 của Chính phủ về xây...(10/12/2023 11:57 SA)

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn tỉnh năm 2024(20/11/2023 10:47 SA)

Kế hoạch của UBND tỉnh về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023 trên địa bàn...(27/09/2023 9:06 SA)

Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị tập huấn về Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và các Nghị định của Chính...(21/09/2023 2:18 CH)

Kế hoạch của Sở Nội vụ về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch...(15/09/2023 10:09 SA)

Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
534 người đã bình chọn
°
248 người đang online