Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Sở Nội Vụ

Thông báo tiếp nhận đơn đề nghị phúc khảo kết quả bài thi viết môn Nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2) kỳ thi tuyển công chức hành chính tỉnh Thanh Hóa năm 2019

Đăng ngày 09 - 01 - 2020
100%

<

Tin mới nhất

Thông báo kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức hành chính tỉnh Thanh Hóa năm 2019 (27/03/2020 1:34 CH)

Văn bản đề nghị các sở, cơ quan ngang sở, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện việc tuyển...(27/03/2020 1:32 CH)

Thông báo kết quả chấm phúc khảo kỳ thi tuyển công chức hành chính tỉnh Thanh Hóa năm 2019(20/02/2020 2:45 CH)

Thông báo kết quả môn thi nghiệp vụ chuyên ngành (Vòng 2) kỳ thi tuyển công chức hành chính năm 2019(09/01/2020 2:33 CH)

Thông báo tiếp nhận đơn đề nghị phúc khảo kết quả bài thi viết môn Nghiệp vụ chuyên ngành (vòng...(09/01/2020 2:27 CH)

CHƯƠNG TRÌNH TỔ CHỨC THI MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH TẠI CƠ SỞ 2, TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC(11/12/2019 8:36 SA)

Thông báo danh sách thí sinh, phòng thi, số báo danh thi môn Nghiệp vụ chuyên ngành kỳ thi tuyển...(11/12/2019 8:06 SA)

Thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2, kỳ thi tuyển công chức hành chính năm 2019 (thi viết...(03/12/2019 1:37 CH)