Thông báo tiếp nhận đơn đề nghị phúc khảo kết quả bài thi viết môn Nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2) kỳ thi tuyển công chức hành chính tỉnh Thanh Hóa năm 2019

Nội dung Thông báo