Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 64-HD/BTGTU
Ngày ban hành 13/03/2023
Trích yếu Hướng dẫn tuyên truyền Hội nghị Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) "về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước"
Cơ quan ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa
Lĩnh vực Lĩnh vực Tuyên giáo
Loại văn bản Hướng dẫn
Tài liệu đính kèm 64-HD_BTGTU tuyen truyen.pdf
Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
536 người đã bình chọn
°
388 người đang online