Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Sở Nội Vụ

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 607/BC-SNV
Ngày ban hành 06/12/2017
Trích yếu báo cáo sơ kết 05 thực hiện Quy định 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư
Cơ quan ban hành Sở Nội vụ
Lĩnh vực Lĩnh vực nội vụ
Loại văn bản Báo cáo tình hình chỉ tiêu biên chế
Tài liệu đính kèm Tải xuống