Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị Triển khai các quy định, hướng dẫn xây dựng Cơ sở dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Thanh Hóa

Đăng ngày 06 - 04 - 2023
100%

Ngày 03/4/2023 tại trụ sở Viễn Thông Thanh Hóa (VNPT), Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị triển khai chủ trương, các quy định, hướng dẫn của Chính phủ và Bộ Nội vụ xây dựng Cơ sở dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Thanh Hóa

Đồng chí Bùi Huy Hùng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu khai mạc Hội nghị

Đồng chí Bùi Huy Hùng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì Hội nghị; tham dự Hội nghị còn có Lãnh đạo, chuyên viên phòng Công chức - viên chức, Văn phòng Sở Nội vụ, Lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị trực thuộc Sở Nội vụ; đại diện Lãnh đạo Trung tâm Công nghệ thông tin, Sở Thông tin Truyền thông; đại diện lãnh đạo VNPT Thanh Hóa; trưởng phòng, chuyên viên phòng Nội vụ cấp huyện; Chánh Văn phòng hoặc trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp các sở, ban, ngành cấp tỉnh, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh; đại diện các đơn vị trực thuộc sở, ngành như: Chi cục Kiểm lâm; các Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, bệnh viện tuyến tỉnh, Trung tâm Y tế.

Tại hội nghị, đồng chí Bùi Huy Hùng đã khái quát về thực trạng Cơ sở dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức (CSDL về CBCCVC) tỉnh Thanh Hóa; theo đó, Thanh Hóa là một trong các địa phương chưa có phần mềm CSDL về CBCCVC. Theo chỉ đạo của Bộ Nội vụ tại Công văn số 639/BNV-VP ngày 21/02/2023 và chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Nội vụ đã phối hợp với VNPT để triển khai tập huấn và cập nhật CSDL của toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh trên cơ sở phần mềm do VNPT hỗ trợ miễn phí trong năm 2023. Theo đồng chí, hiện nay tỉnh Thanh Hóa có gần 65.000 công chức, viên chức với hơn 3.120 đơn vị đầu mối; với số lượng lớn như vậy thì việc tập huấn và cập nhập dữ liệu theo yêu cầu “Đúng - Đủ - Sạch - Sống” đảm bảo tiến độ hoàn thành trước ngày 30/5/2023 đã đặt ra cho Thanh Hóa nhiều khó khăn. Trước yêu cầu nhiệm vụ trên, đồng chí đã yêu cầu đơn vị phối hợp là VNTP Thanh Hóa phải có những giải pháp phù hợp để tổ chức, triển khai nhập dữ liệu theo kế hoạch.

    Đồng chí Hà Thị Tuyết, Chánh Văn phòng Sở Nội vụ triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương; lộ trình, tiến độ, yêu cầu chất lượng trong cập nhật CSDL về CBCCVC của tỉnh Thanh Hóa.

Thông qua Hội nghị, đồng chí Hà Thị Tuyết, Chánh Văn phòng Sở; đồng chí Võ Hồng Vân, Trưởng phòng Công chức - Viên chức triển khai các chủ trương, quan điểm và hướng dẫn của Trung ương như: Quyết định số 893/QĐ-TTg, ngày 25/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan Nhà nước; Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Quyết định số 72/QĐ-BNV ngày 13/02/2023 phê duyệt Kế hoạch triển khai đề án 06 năm 2023 của Bộ nội vụ; Công văn số 639/BNV-VP ngày 21/02/2023 của Bộ Nội vụ về việc triển khai Quyết định 893 và 06 của Thủ tướng Chính phủ. Qua đó, nâng cao nhận thức, hiểu biết và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức về tầm quan trọng của CSDLQG về CBCCVC trong thời điểm cả nước đang xây dựng chính quyền số; yêu cầu về chất lượng dữ liệu của 109 trường thông tin cập nhật; lộ trình, tiến độ cập nhật CSDL về CBCCVC của tỉnh.

Đồng chí Võ Hồng Vân, Trưởng phòng Công chức, viên chức Sở Nội vụ trình bày về tầm quan trọng của CSDL quốc gia về CBCCVC

Đồng hành cùng Sở Nội vụ Thanh Hóa, ông Nguyễn Xuân Vĩnh, Phó Giám đốc VNPT Thanh Hóa đã cam kết VNPT Thanh Hóa sẽ hỗ trợ miễn phí trong việc triển khai tổ chức tập huấn, cập nhật dữ liệu CBCCVC của tỉnh vào phần mềm của VNPT đảm bảo kết nối liên thông với CSDLQG về CBCCVC do Bộ Nội vụ quản lý; hỗ trợ sử dụng miễn phí phần mềm đến tháng 4 năm 2024.

Đồng chí Nguyễn Xuân Vĩnh, Phó Giám đốc VNPT Thanh Hóa phát biểu ý kiến

Kết thúc Hội nghị, Đồng chí Bùi Huy Hùng yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức làm nhiệm vụ đầu mối cập nhật CSDL về CBCCVC tại các ngành, địa phương, đơn vị khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ, phấn đấu cập nhật CSDL về CBCCVC trong toàn tỉnh đảm bảo các yêu cầu “Đúng - Đủ -Sạch - Sống” và kết nối liên thông với CSDL quốc gia về CBCCVC do Bộ Nội vụ quản lý trong tháng 5 năm 2023.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Đại biểu tham luận tại Hội nghị

 

<

Tin mới nhất

Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị Triển khai các quy định, hướng dẫn xây dựng Cơ sở dữ liệu về cán bộ,...(06/04/2023 9:59 SA)

Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị cập nhật thông tin tình hình tôn giáo và hướng dẫn sinh...(06/04/2023 8:52 SA)

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba năm 2023(24/02/2023 10:22 SA)

Công bố chỉ số CCHC các sở, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện năm 2022(15/02/2023 10:46 SA)

Thanh Hóa: người dân thực hiện TTHC thông qua dịch vụ công trực tuyến được hỗ trợ giảm lệ phí(11/01/2023 2:34 CH)

Thanh Hóa tăng cường sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập(09/12/2022 3:56 CH)

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành...(08/12/2022 2:57 CH)

Hội nghị trực tuyến triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2022(24/11/2022 8:18 SA)

Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
501 người đã bình chọn
32 người đang online