Kế hoạch tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba năm 2023

Đăng ngày 24 - 02 - 2023
100%

<

Tin mới nhất

Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị Triển khai các quy định, hướng dẫn xây dựng Cơ sở dữ liệu về cán bộ,...(06/04/2023 9:59 SA)

Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị cập nhật thông tin tình hình tôn giáo và hướng dẫn sinh...(06/04/2023 8:52 SA)

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba năm 2023(24/02/2023 10:22 SA)

Công bố chỉ số CCHC các sở, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện năm 2022(15/02/2023 10:46 SA)

Thanh Hóa: người dân thực hiện TTHC thông qua dịch vụ công trực tuyến được hỗ trợ giảm lệ phí(11/01/2023 2:34 CH)

Thanh Hóa tăng cường sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập(09/12/2022 3:56 CH)

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành...(08/12/2022 2:57 CH)

Hội nghị trực tuyến triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2022(24/11/2022 8:18 SA)

Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
501 người đã bình chọn
119 người đang online