<

Tin mới nhất

Văn bản báo cáo nhanh một số nội dung liên quan đến công tác bầu cử (03/03/2021 2:02 CH)

Tờ trình tham mưu, dự kiến phân công nhiệm vụ thành viên và thành lập các Tiểu ban của Uỷ ban bầu...(03/03/2021 1:56 CH)

Tờ trình tham mưu, hoàn chỉnh Kế hoạch của Ủy ban bầu cử tỉnh triển khai công tác bầu cử đại biểu...(03/03/2021 1:52 CH)

Tờ trình tham mưu, hoàn chỉnh Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc...(03/03/2021 1:50 CH)

Văn bản về việc thành lập Ủy ban bầu cử, danh sách, số điện thoại, fax và địa chỉ liên hệ của Ủy...(03/03/2021 1:46 CH)

Văn bản về việc cấp phát cuốn luật phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và HĐND các cấp nhiệm...(03/03/2021 1:44 CH)

Văn bản hướng dẫn một số nội dung liên quan đến nghiệp vụ bầu cử. (03/03/2021 1:42 CH)

Văn bản dự kiến lịch trình thời gian, các công việc thực hiện trong bầu cử đại biểu Quốc hội khóa...(03/03/2021 11:25 SA)

Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
534 người đã bình chọn
°
249 người đang online