Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Sở Nội Vụ

THÔNG BÁO DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN VÀ KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC HÀNH CHÍNH TỈNH THANH HÓA NĂM 2019

Đăng ngày 29 - 10 - 2019
100%

<

Tin mới nhất

Thông báo kết quả môn thi nghiệp vụ chuyên ngành (Vòng 2) kỳ thi tuyển công chức hành chính năm 2019(09/01/2020 2:33 CH)

Thông báo tiếp nhận đơn đề nghị phúc khảo kết quả bài thi viết môn Nghiệp vụ chuyên ngành (vòng...(09/01/2020 2:27 CH)

CHƯƠNG TRÌNH TỔ CHỨC THI MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH TẠI CƠ SỞ 2, TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC(11/12/2019 8:36 SA)

Thông báo danh sách thí sinh, phòng thi, số báo danh thi môn Nghiệp vụ chuyên ngành kỳ thi tuyển...(11/12/2019 8:06 SA)

Thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2, kỳ thi tuyển công chức hành chính năm 2019 (thi viết...(03/12/2019 1:37 CH)

THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI TRẮC NGHIỆM (VÒNG 1) KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC HÀNH CHÍNH TỈNH THANH HÓA NĂM 2019(28/11/2019 4:42 CH)

Thông báo triệu tập thí sinh tham dự kỳ thi tuyển công chức hành chính năm 2019 (Vòng 1) môn Kiến...(18/11/2019 3:50 CH)

GIẤY MỜI VỀ DỰ LỄ KHAI MẠC KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC HÀNH CHÍNH TỈNH THANH HÓA NĂM 2019(15/11/2019 7:43 CH)