Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
318 người đã bình chọn
870 người đang online
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
43/QĐ-BNV 23/01/2015 Về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ năm 2014
116/KH-UBND 08/09/2014 Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2014, tỉnh Thanh Hóa
967/SNV-ĐT 11/08/2014 Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ,công chức cấp xã năm 2014 theo Quyết định 1956/QĐ-TTGg của Thủ tướng Chính phủ
461/TB-HĐTT 11/08/2014 Về việc tổ chức ôn tập và hướng dẫn làm bài thi trắc ngiệm trên máy tính trong kỳ thi tuyển công chức năm 2014
2430/QĐ-UBND 01/08/2014 Về việc phê duyệt phân bổ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã để thực hiện Quyết định 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, năm 2014
6710/UBND-NC 29/07/2014 Thực hiện việc cao điểm xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường an toàn về ANTT
595/STTTT-CNTT 24/07/2014 Triển khai sử dụng phần mềm bản quyền văn phòng Microsoft Office 2010
863/SNV-ĐT 22/07/2014 Lập kế hoạch mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã năm 2014 theo Quyết định 1956/QĐ-TTg
864/SNV-TCBC 22/07/2014 Đề nghị xét tuyển dụng vào viên chức sự nghiệp giáo dục đối với giáo viên mầm non Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn
866/SNV-TCBC 22/07/2014 Giải quyết đề nghị của UBND huyện Quan Hóa
867/SNV-TCBC 22/07/2014 Tham gia ý kiến đối với dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH MTV sổ xố kiến thiết
868/SNV-TCBC 22/07/2014 Tham gia ý kiến đối với dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH MTV Sông Chu
869/SNV-XDCQ 22/07/2014 Báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật trong đào tạo, sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc TS
871/SNv-VP 22/07/2014 Góp ý dự thảo kế hoạch hành động triển khai thực hiện nội dung thực hiện Nghi định 31/NĐ-CP của Chính phủ về chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế
872/SNV-XDCQ 22/07/2014 Chuyển trợ cấp nghỉ việc cho Ông Đinh Kim Tiểu
1 2 3 4 5 6