Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
350 người đã bình chọn
1271 người đang online
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
607/BC-SNV 06/12/2017 báo cáo sơ kết 05 thực hiện Quy định 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư
604/Bc-SNV 04/12/2017 Tình hình kết quả công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2017
573/BC-SNV 20/11/2017 Báo cáo kết quả tình hình xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ năm 2017
572/BC-SNV 20/11/2017 Báo cáo kết quả kiểm điểm xử lý vi phạm trong quản lý đất đai tại xã Thạch Quảng, huyện Quảng Xương
570/BC-SNV 20/11/2017 Báo cáo kết quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2017
565/BC-SNV 17/11/2017 Báo cáo tình hình chỉ tiêu biên chế
564/BC-SNV 17/11/2017 Kết quả thẩm định, hồ sơ, đề án sáp nhập thành lập thôn, tổ dân phố các xã, thị trấn thuộc các huyện: Ha Trung, Hậu Lộc, Hoằng Hóa, Quảng Xương, Yên Định, Thọ Xuân và Cẩm Thủy
82/BC-TT 16/11/2017 Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017, phương hướng nhiệm vụ công tác thi đua năm 2018 của Thanh tra Sở Nội vụ
1684/SNV-XDCQ&CTTN 16/11/2017 Trả lời đơn ông Phạm Hữu Nghị
1249/SNv-TT 31/08/2017 Trả lời đơn tố cáo của bà Lê Thị Luật
593/SNV-QLCCVC 15/05/2017 Trả lời đơn đề nghị của ông Lê Bật Thành
101/KH-SNV 01/03/2017 Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2017
101/SNV-XDCQ 17/01/2017 Xin chủ trương đổi tên, sắp nhập thành thôn mới các xã Yên Ninh, Yên Thọ, Định Bình thuộc huyện Yên Định
43/QĐ-BNV 23/01/2015 Về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ năm 2014
116/KH-UBND 08/09/2014 Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2014, tỉnh Thanh Hóa
1 2 3 4 5 6