Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
360 người đã bình chọn
1218 người đang online

100%

1. Ông Nguyễn Xuân Thủy - Giám đốc Sở;

2. Ông Nguyễn Bá Tải - Phó Giám đốc Sở;

3. Bà Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Giám đốc Sở;

4. Ông Bùi Hải Vinh - Phó Giám đốc Sở, Trưởng Ban Tôn Giáo;

5. Ông Nguyễn Quốc Tuấn - Phó Giám đốc Sở, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng.