Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về nhập xã Thiệu Phú vào thị trấn Thiệu Hóa và thành lập thị trấn Hậu Hiền

Xem chi tiết tại đây:

Baothanhhoa.vn