Hội thảo giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả triển khai xác định chỉ số cải cách hành chính, đo lường sự hài lòng của người dân năm 2023

Ngày 24, 25/11/2023, tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, Vụ Cải cách hành chính (Bộ Nội vụ) tổ chức Hội thảo giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả triển khai xác định chỉ số cải cách hành chính, đo lường sự hài lòng của người dân năm 2023

Các đồng chí: Phạm Minh Hùng, Vụ trưởng Vụ CCHC (Bộ Nội vụ), Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ; Hồ An Phong, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội thảo

Dự và chủ trì hội thảo có các đồng chí: Phạm Minh Hùng, Vụ trưởng Vụ CCHC (Bộ Nội vụ), Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ; Hồ An Phong, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Phạm Minh Hùng, Vụ trưởng Vụ CCHC (Bộ Nội vụ) phát biểu khai mạc hội nghị

Tham dự hội thảo còn có lãnh đạo Sở, Trưởng phòng CCHC và các công chức liên quan của Sở Nội vụ 16 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung-Tây Nguyên; lãnh đạo, công chức liên quan của các sở, ban, ngành của tỉnh Quảng Bình.

Quang cảnh hội thảo

Hội thảo đã được nghe đại diện lãnh đạo, chuyên viên Vụ Cải cách hành chính: (1) Quán triệt, đánh giá công tác cải cách hành chính năm 2023, định hướng xây dựng, triển khai kế hoạch cải cách hành chính năm 2024; kết quả Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2022, phương hướng, kế hoạch triển khai xác định Chỉ số năm 2023; (2) Thảo luận về các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả triển khai đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 từ kinh nghiệm, thực tiễn của địa phương.

Đánh giá một số nội dung về kết quả Chỉ số hài lòng năm 2022

Cũng tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận nhiều nội dung thiết thực, như: Nghiên cứu, áp dụng công nghệ chuyển đổi số trong triển khai đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan HCNN nhằm nâng cao tính khách quan, trung thực, công khai, minh bạch; nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan HCNN các cấp trong triển khai đo lường sự hài lòng của người dân; kinh nghiệm của các địa phương, tổ chức trong triển khai đo lường chỉ số hài lòng của người dân như khảo sát online, bấm nút trên các thiết bị điện tử tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả…

Dự kiến thời gian triển khai thực hiện việc chấm điểm chỉ số CCHC, đánh giá chỉ số hài lòng năm 2023

Sau chương trình hội thảo, các đại biểu đi khảo sát, nghiên cứu thực tiễn tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận "Một cửa" cấp huyện, xã và trao đổi về công tác CCHC, chuyển đổi số, giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến của tỉnh Quảng Bình.

Dương Thị Thúy, TP CCHC