Thanh Hóa duy trì thứ hạng Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công năm 2022

Sáng ngày 12/4/2023, Trung tâm Nghiên cứu phát triển và Hỗ trợ cộng đồng (CECODES) thuộc Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (VUSTA), Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (VFF-CRT) và Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam tổ chức Hội nghị công bố Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh năm 2022, theo đó Thanh Hóa tiếp tục nằm trong top 3 tỉnh đứng đầu cả nước với 46,0154 điểm.

Lễ công bố ''Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam - PAPI 2022''

Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) là công cụ phản ánh tiếng nói người dân về mức độ hiệu quả điều hành, quản lý nhà nước, thực thi chính sách và cung ứng dịch vụ công của chính quyền các cấp. PAPI được đánh giá qua 08 trục nội dung (gồm 29 nội dung thành phần và hơn 120 chỉ tiêu chính), gồm: (1) Tham gia của người dân ở cấp cơ sở; (2) Công khai, minh bạch trong việc ra quyết định ở địa phương; (3) Trách nhiệm giải trình với người dân; (4) Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công; (5) Thủ tục hành chính công; (6) Cung ứng dịch vụ công; (7) Quản trị môi trường và (8) Quản trị điện tử (Từ 2018 trở về trước đánh giá theo 6 trục nội dung).

Theo Báo cáo kết quả PAPI 2022, trong số các tỉnh/TP thuộc nhóm tứ phân vị “cao”, 6 tỉnh/TP thuộc vùng đồng bằng sông Hồng và 6 tỉnh/TP thuộc vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung. Các tỉnh/TP trong số 14 địa phương trong nhóm tứ phân vị “thấp” thuộc các vùng trung du và miền núi phía Bắc, Tây Nguyên và đồng bằng sông Cửu Long.

Tỉnh Quảng Ninh đứng đầu trong bảng xếp hạng PAPI 2022 với chỉ số tổng hợp đạt 47,8763; tỉnh Cao Bằng đứng cuối cùng với 38,8037.

Theo kết quả đánh giá, Thanh Hóa tiếp tục đứng thứ 3 cả nước với 46,0154 điểm. trong đó: Chỉ số Tham gia của người dân ở cơ sở đạt 6,11; Công khai, minh bạch trong việc ra quyết định ở địa phương đạt 5,97; Trách nhiệm giải trình với người dân đạt 4,52; Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công đạt 7,28; Thủ tục hành chính công đạt 7,44; Cung ứng dịch vụ công đạt 7,94; Quản trị môi trường đạt 3, 65 và Quản trị điện tử đạt 3,09. Trong 8 trục nội dung đánh giá có 6/8 nội dung trong nhóm tỉnh đạt điểm cao nhất, gồm: Tham gia của người dân ở cấp cơ sở; Công khai, minh bạch trong việc ra quyết định ở địa phương; Trách nhiệm giải trình với người dân; Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công; Thủ tục hành chính công; Cung ứng dịch vụ công và 2/8 nội dung trong nhóm trung bình cao, gồm: Quản trị môi trường và Quản trị điện tử./.

Dương Thị Thúy, TP CCHC