Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị cập nhật thông tin tình hình tôn giáo và hướng dẫn sinh hoạt đạo Tin lành theo quy định của pháp luật

Thực hiện Kế hoạch số 104/KH-UBND ngày 28/4/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai một số công tác đối với đạo Tin lành trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2030; được sự đồng ý của UBND tỉnh, trong hai ngày 03/4 và 04/4/2023tại thành phố Sầm Sơn,  Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, UBND huyện Mường Lát và các đơn vị, địa phương có liên quan tổ chức Hội nghị cập nhật thông tin tình hình tôn giáo và hướng dẫn sinh hoạt, hoạt động đạo Tin lành theo quy định của pháp luật cho 80 đại biểu là chức sắc, chức việc, đại diện các điểm nhóm Tin lành đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung trên địa bàn toàn tỉnh, trong đó có 63 chức sắc, chức việc là người Mông, huyện Mường Lát.

Dự khai mạc Hội nghị có đồng chí Bùi Huy Hùng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, lãnh đạo Ban Tôn giáo, đại diện lãnh đạo Phòng An ninh Nội địa (Công an tỉnh), Phòng Trinh sát (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh), Phòng Dân tộc - Tôn giáo (Ban Dân vận Tỉnh ủy).

Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và đại biểu dự Hội nghị

Tham dự Hội nghị còn có cán bộ, công chức của Ban Tôn giáo, Phòng An ninh Nội địa (Công an tỉnh), Công an huyện Mường Lát, Phòng Nội vụ huyện Mường Lát.

Tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe lãnh đạo Ban Tôn giáo và lãnh đạo Phòng An ninh Nội địa (Công an tỉnh) cập nhật thông tin tình hình tôn giáo của Việt Nam và tỉnh Thanh Hóa; hướng dẫn các nội dung về sinh hoạt, hoạt động đạo Tin lành theo quy định của pháp luật; nhận diện âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các phần tử xấu, thế lực thù địch lợi dụng đạo Tin lành chống phá Đảng, Nhà nước hiện nay.

Đồng chí Hồ Việt Anh, Trưởng ban Ban Tôn giáo báo cáo chuyên đề tại Hội nghị

Thượng tá Vũ Xuân Hiếu, Phó Trưởng phòng An ninh Nội địa, Công an tỉnh Thanh Hóa báo cáo chuyên đề tại Hội nghị

Đồng thời, tại Hội nghị đã trao đổi, thảo luận, giải đáp những vấn đề liên quan đến tôn giáo tại địa phương; hướng dẫn, chấn chỉnh một số nội dung trong sinh hoạt, hoạt động tôn giáo tuân thủ quy định của pháp luật, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo, giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Đồng chí Hồ Việt Anh, Trưởng ban Ban Tôn giáo phúc đáp những vướng mắc trong sinh hoạt, hoạt động tôn giáo của đại biểu tại Hội nghị

Cũng trong quý I năm 2023, thực hiện Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo, Ban Tôn giáo đã phối hợp với UBND huyện Hoằng Hóa và UBND thị xã Nghi Sơn tổ chức 02 Hội nghị tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo và các nội dung liên quan đất đai, xây dựng công trình tín ngưỡng, tôn giáo cho chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ các tôn giáo trên địa bàn.

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo tại thị xã Nghi Sơn

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo tại huyện Hoằng Hóa.

 

 

Trần Thị Huệ - Ban Tôn giáo