Văn bản dự kiến lịch trình thời gian, các công việc thực hiện trong bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Nội dung Văn bản

Lịch trình thời gian và các công việc