Văn bản thẩm định dự toán kinh phí tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Nội dung văn bản

Phụ lục 1

Phụ lục 2.

Phụ lục 3.

Phụ lục 4.