Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
363 người đã bình chọn
1495 người đang online

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN THÔNG TƯ SỐ 08/2018/TT-BNV NGÀY 26/6/2018

Đăng ngày 28 - 08 - 2018
100%

Về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ 01/7/2018 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20/6/1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng.

<

Tin mới nhất

Thông báo kết quả xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế từ hạng IV lên...(26/10/2018 7:23 SA)

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN THÔNG TƯ SỐ 08/2018/TT-BNV NGÀY 26/6/2018(28/08/2018 2:57 CH)

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 112/2017/NĐ-CP NGÀY 06/10/2017 CỦA CHÍNH PHỦ(05/09/2018 9:35 SA)