Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Sở Nội Vụ

Rà soát, đánh giá thực trạng đáp ứng tiêu chuẩn bồi dưỡng chức vụ lãnh đạo, quản lý của cán bộ, công chức, viên chức theo Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 18/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Đăng ngày 22 - 10 - 2018
100%

<

Tin mới nhất

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI NGHỊ ĐỊNH SỐ 161/2018/NĐ-CP NGÀY 29/11/2018 CỦA CHÍNH PHỦ; THÔNG TƯ SỐ...(27/08/2019 4:35 CH)

Quyết định ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành, quản lý và lưu trữ văn bản điện tử qua...(28/06/2019 9:39 SA)

Kế hoạch thực hiện công tác bình đẳng giới năm 2019 (08/03/2019 10:13 SA)

Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019(28/02/2019 10:09 SA)

Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong việc giửi quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá...(01/01/2019 4:04 CH)

Rà soát, đánh giá thực trạng đáp ứng tiêu chuẩn bồi dưỡng chức vụ lãnh đạo, quản lý của cán bộ,...(22/10/2018 5:34 CH)

XIN Ý KIẾN NHÂN DÂN VỀ ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG CÁC TẬP THỂ CÁ NHÂN CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC NĂM 2017(20/07/2018 1:28 CH)

Quyết định ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến...(05/06/2018 3:12 CH)